tłumaczenia przysięgłe frankfurt nad menem,

niemiecki, polski

filozofia


Związki polityczne, gospodarcze i kulturowe między Polską  i Niemcami zacieśniają się coraz bardziej. Polska
staje się dla wielu niemieckich firm i instytucji coraz bardziej interesująca. Niemcy ze swoim know-how są już teraz bardzo atrakcyjnym partnerem dla Polski w dziedzinach gospodarki, nauki i kultury.

W jaki sposób podołać jednak jak najlepiej trudnościom komunikacyjnym między partnerami? Czy język angielski jest do tego najlepszym środkiem?

Aby zrozumieć partnera, należy mówić jego językiem.

Potrzebują Państwo

·        profesjonalnego tłumacza pisemnego, aby słowo pisane było dla Państwa jasne i wyraźne.

·        tłumacza ustnego, który czuje się w obu krajach w domu, wyłapuje najmniejsze niuanse i odpowiednio je oddaje, wybiera dla Państwa to, co najlepsze w obu mentalnościach.

·        treningu językowego, aby opanować język partnera.

W takim razie trafili Państwo na odpowiednie miejsce. Proszę się rozejrzeć.

www.linguafactory.de